Showing 1–15 of 29 results

CFZ-7.0FG / CFZ-40FG

คุณสมบัติ
 • ใช้ส่วนประกอบcompressorที่นำเข้า มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นแบรนด์ที่นิยม
 • ใช้ ท่อทองแดง inner grooved copper tube และ แผ่นฟิล์ม hydrophilic aluminum film ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การดูดความชื้นดีขึ้น
 • หน้าจอแสดงผลเป็น digital display แบบreal time ตั้งค่าและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
 • เครื่องสามารถเชื่อต่อกับท่อลมของ เครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้โดยตรง


Brochure

CFZ-7.0FT / CFZ-40FT

คุณสมบัติ
 • ใช้ส่วนประกอบcompressorที่นำเข้า มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นแบรนด์ที่นิยม
 • ใช้ ท่อทองแดง inner grooved copper tube และ แผ่นฟิล์ม hydrophilic aluminum film ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การดูดความชื้นดีขึ้น
 • หน้าจอแสดงผลเป็น digital display แบบreal time ตั้งค่าและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
 • เครื่องสามารถเชื่อต่อกับท่อลมของ เครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้โดยตรง


Brochure

CFZ-7.0FT / CFZ – 40FT

Features
 • High-performance imported fully enclosed piston compressor.
  Safety, reliable, efficient and effective.
 • High performance, low noise centrifugal fan, capable of handling a high volume of air, and high static pressure while producing low noise and smooth operation.
 • Using our factory introduced American OAK production line processing, the heat exchange’s thermal transfer efficiency is greatly increased.
 • Using ribbed highly efficient electric heat pipes, small volume, high thermal efficiency, expansion valve filters, electromagnetic valves, high and low pressure control. Pressure gauge and so on. All components feature imported famous brands.
 • Uses high reliability components and high performance control methods to ensure the safe, reliable defrosting. The frost layer is handled completely, which increases the heat transfer performance of the unit.
 • High-performance liquid crystal control panel. Highly customizable control precision, and reliability.
 • Optional remote control, which can help reduce the time needed to operate the unit.


Brochure

DXF-350 / DXF-1200

คุณสมบัติ
 • หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องดูดความชื้นทั่วๆไป แต่ออกแบบมาให้เหมาะกับลูกค้าทั่วไปมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บ้านพัก, ออฟฟิศ, คอนโดมิเนียม, ห้องอาบน้ำ, หรือห้องที่มีขนาดเล็กลงมา ที่มีบุคคลอาศัยอยู่
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • เครื่องจะมีขนาดเล็กลงมา ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย สูงเพียง25-35cm เท่านั้น
 • มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกห้องเข้ามาในห้อง ทำให้ผู้อาศัยอยู่ภายในห้องมีความรู้สึกสดชื่นมากขึ้น
 • ระบบควบคุมจะมีความละเอียด และ ฟังชั่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้ควบคุมระดับความชื้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย


Brochure

FDH-2120BS / FDH-2158BS

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ การทำงานของ compressor มีดีเลย์3นาที
 • ปรับค่าควบคุมความชื้นได้ช่วง10-90%RH ความละเอียดเพิ่มลดค่าความชื้นอยู่ที่5%RH
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 80-90ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A (Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีล้อเลื่อน และมือจับ สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ6ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น


Brochure

FDH-212BC / FDH-218BC

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 12-18ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ4ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น


Brochure

FDH-2168BC / FDH-2200BC / FDH-2400BC

คุณสมบัติ
 • ใช้ส่วนประกอบcompressorที่นำเข้า มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นแบรนด์ที่นิยม
 • หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ
 • ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24ชั่วโมง
 • มีล้อเลื่อน4ล้อช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
 • การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งจะมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย


Brochure

FDH-220BC / FDH-252BC

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 20-25ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ4ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น


Brochure

JDH-04

คุณสมบัติ
 • ประสิทธิภาพสูง และไม่มี white mist phenomenon (ผงขาว) ตกค้าง
 • ใช้แผ่นกรองนำเข้าคุณภาพสูงเพื่อกรองอากาศ
 • มีระบบคอมพิวเตอร์ควยคุมการทำงานอัตโนมัติ
 • หน้าจอ LCD backlight display ตั้งความชื้นได้ตั้งแต่ 20% and 99%
 • ปรับระดับความแรงลมได้ 2ระดับ แบบ swing blade
 • มีระบบเสียงเตือน และ สมารถควบคุมด้วยระบบเครือข่ายรีโมท
 • แทงค์น้ำแสตนเลส ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย มีความแข็งแรงคนทนสูง
 •  The unit has a ventilation mode to recycled and purify indoor air.


Brochure

FDH-250BC / FDH-268BC

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 50-68ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • มีแผ่นกรองอากาศ filter net สามารถนำออกมาล้างได้ง่าย
 • มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น

Brochure

FDH-255BS / FDH-260BS

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ปรับแรงลมได้2ระดับ
 • ปรับค่าควบคุมความชื้นได้ช่วง10-90%RH ความละเอียดเพิ่มลดค่าความชื้นอยู่ที่5%RH
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 55-60ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีล้อเลื่อน และมือจับ สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ6ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น

Brochure

FDH-255BT / FDH-260BT

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ปรับแรงลมได้2ระดับ
 • ปรับค่าควบคุมความชื้นได้ช่วง10-90%RH ความละเอียดเพิ่มลดค่าความชื้นอยู่ที่5%RH
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 55-60ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีล้อเลื่อน และมือจับ สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ6ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น


Brochure

FDH-280BS / FDH-290BS

คุณสมบัติ
 • ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
 • ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ปรับแรงลมได้2ระดับ การทำงานของcompressor มีดีเลย์3นาที
 • ปรับค่าควบคุมความชื้นได้ช่วง10-90%RH ความละเอียดเพิ่มลดค่าความชื้นอยู่ที่5%RH
 • ดูดความชื้นในอากาศได้ 80-90ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
 • ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A(Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีล้อเลื่อน และมือจับ สามารรถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งถังน้ำ6ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง6ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
 • มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ, มลพิษและ กลิ่น


Brochure

FDH-290BC / FDH-2108BC / FDH-2138BC / FDH-2158BC

คุณสมบัติ
 • ใช้ส่วนประกอบcompressorที่นำเข้า มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นแบรนด์ที่นิยม
 • หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ
 • ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24ชั่วโมง
 • ติดตั้งใบพัด turbine wind wheel ช่วยให้กำลังการดูดความชื้นมากขึ้น
 • การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งจะมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
 • มีล้อเลื่อน4ล้อช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
 • มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย


Brochure

FDH-3600BC / FDH-4800BC

คุณสมบัติ
 • ใช้ส่วนประกอบcompressorที่นำเข้า มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นแบรนด์ที่นิยม
 • หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ
 • ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24ชั่วโมง
 • ติดตั้งใบพัด turbine wind wheel ช่วยให้กำลังการดูดความชื้นมากขึ้น
 • การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งจะมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
 • มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขอระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม


Brochure