กลับ

ประวัติความเป็นมา

2017

ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด์ เฟฟเวอร์ จำกัด” เป็น “บริษัท พรีเมียร์ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด” ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ส่วนผสมปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ และส่วนผสมอื่นๆอีกหลายชนิดในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ไกลซีน (glycine), มอลโทเดกซ์ทริน (maltodextrin) โปรตีนถั่วเหลือง (textured soy protein) และเครื่องจักรหลายประเภทเช่น เครื่องแพ็คสินค้า ภายใต้แบรนด์ OMORI, Mobile Light Tower หรือ เครื่องไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ ภายใต้แบรนด์ LITE MAN, เครื่อง ลดและเพิ่มความชื้น (Dehumidifier&Humidifier), แอร์เคลื่อนที่ (Spot cooling Air condition er), เครื่องโอโซน (Ozone Generator & System)

2009

ขยายฐานผลิตสินค้าประเภท ผักและผลไม้แช่แข็ง โดยการลงทุนสร้างโรงงานผลิตผักและผลไม้แช่แข็งเพื่อส่งออก ภายใต้ชื่อ “บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด” ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาท

2008

ขยายธุรกิจโดยการลงทุนสร้างโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งอาหารและสินค้าอื่นๆทั่วไป ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จํากัด” ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

1994

ขยายธุรกิจโดยการลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูป ด้วยหลากหลายกระบวนการผลิต ได้แก่ ฟรีซดราย ดรัมดราย สเปรย์ดราย แอร์ดราย และ แช่แข็ง ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ชื่อ “บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด” และได้เริ่มเปิดตัวผลิตสินค้าครั้งแรกในปี 1995 จนกระทั้งถึงปัจจุบัน เป็นโรงรานผลิตสินค้าอาหารและผลไม้แปรรูประดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีพนักงานมากกว่า1000คน บนพื้นที่กว่า 65,412ตารางเมตร

1991

เปลี่ยนชื่อจดทะเบียนบริษัทจาก “บริษัท ฟูจิโมริซันเกียว ประเทศไทย จำกัด” เป็น “บริษัท พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด์ เฟเวอร์ จำกัด”

1983

บริษัทก่อตั้งครั้งแรกทีกรุงเทพเมื่อ 30 ธันวาคม ปี1983 จดทะเบียนภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟูจิโมริซันเกียว ประเทศไทย จำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 30ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ส่วนผสมปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ และส่วนผสมอื่นๆอีกหลายชนิดในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องจักรหลายประเภทในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น เครื่องแพ็คสินค้า ฯลฯ