กลับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตภัณฑ์อาหาร

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในตลาด ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งกลิ่น, รสชาติอาหาร, ส่วนผสม และ อาหารแปรรูป เพื่อเป็นทางออกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและลูกค้าทั่วไป ทั้งในประเทศและสากล

เครื่องจักร

มุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกที่สามารถนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ในตลาดเครื่องจักร ประเภท เครื่องแพ็ค, เครื่องไฟส่องสว่างเคลื่อนที่, เครื่องลดและเพิ่มความชื้น, แอร์เคลื่อนที่ และ เครื่องโอโซน

พันธกิจ

เราพยายามและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ และ ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายในการซื้อสินค้าของเราตามวัตถุประสงค์

เราจะพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ การดำเนินการในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนการบริการลูกค้าตลอดเวลา ให้ความสำคัญ กับการเคารพซึ่งกันและกัน การกระจายอำนาจในการทำงาน การกระตุ้นในการทำงาน และการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของสภาพแวดล้อมขององกรณ์ที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์ เพื่อนำพาไปสู่ความเป็นเลิศขององกรณ์

ค่านิยมขององกรณ์

  • ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อสัตย์
  • ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ยอมรับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและองค์กร
  • มุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ไม่ทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์
  • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา