Liteman สนับสนุนอุปกรณ์ไฟส่องสว่างในการฝึกซ้อมแก่สมาคมซอฟบอลทีมชาติ

 

LITEMAN สนับสนุนอุปกรณ์ไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ ที่สนามกีฬาศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมแก่น้องๆนักกีฬาซอฟบอลหญิงทีมชาติไทย ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขัน งานกีฬาซอฟบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไต้หวัน ในอีกสองเดือนข้างหน้า ซึ่งยังคงขาดงบประมาณในการดูแลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่องจากยังเป็นสมาคมกีฬาขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากนัก

 

ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและน้องๆวัยทำงานซึ่งมีเวลาฝึกซ้อมแค่ช่วงเย็นและกลางคืนหลังเลิกทำงานหรือเลิกเรียนแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างที่มีคุณภาพสูงเพื่อช่วยในการฝึกซ้อมอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไฟของทางLITEMAN สามารถช่วยเหลือน้องๆในการฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี ทางบริษัท พรีเมียร์ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ และ LITEMAN ยินดีทีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการกีฬาเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทย