Liteman ส่งมอบเครื่องไฟบอลลูนส่องสว่าง ณ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 

26 ธันวาคม 2560 LITEMAN พร้อมทีมงาม ได้ส่งมอบเครื่องไฟบอลลูนส่องสว่าง พร้อมเครื่อง Generator หรือ Mobile light towers (Balloon Light tower Model) จำนวน 65 เครื่องแก่กรมช่างโยธาทหารเรือ และยังมีการอบรม ฝึกสอน การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษาเบื้องต้น การจัดเก็บ การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุ และสาธิตเทคนิคการใช้งาน ให้แก่ พนักงานกรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นจำนวนมากกว่า 20 คน